فرم
اطلاعات مدرسین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
کدملی
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
پست الکترونیک
تلفن همراه
تلفن محل کار
آدرس محل کار
پست سازمانی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سال فراغت از تحصیل
محل تحصیل
لطفا سوابق تدریس و یا دوره هایی که آمادگی تدریس دارید را در یک فایل با فرمت زیر جمع آوری کرده و آپلود نمایید.
• عناوين دورس تدريس شده/ مدت تدريس/ محل تدريس
• در دوره هاي زير آمادگي تدريس دارم/ در زمينه هاي زير مايل به شركت در دوره هاي تربيت مربي مي باشم