تقویم

<>
شيدسچپج
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

کمیسیون ترک تشریفات :

طبق ماده 77 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها ، در مواردی که انجام مناقصه عمومی با محدودیتهایی از نظر زمانی و یا احتمال حضور مناقصه گران غیر فنی و بدون کیفیت در مناقصه و موارد دیگر روبرو باشد به درخواست واحد مناقصه گزار با کسب مجوز از رئیس موسسه در بین افراد حقیقی و حقوقی منتخب واحد مناقصه گزار به صورت محدود از طریق ترک تشریفات برگزار می گردد .

اعضای کمیسیون ترک تشریفات :

دکتر حمید درفشی (رئیس دانشگاه)

دکتر اسماعیل کسانی (معاون توسعه)

مرتضی علی (مدیر امور مالی)

 

 

کمیته فنی بازرگانی :

طبق ماده 69 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها ، 1) در مناقصات دومرحله ای ، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید . 2)در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد ، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی ، پاکت های پیشنهاد دهندگان که امتیاز فنی بازرگانی را احراز کرده اند گشوده می شود .

طبق بند ب ماده 72 آیین نامه ، پس از گشودن پاکتهای قیمت ، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد ، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند .

اعضای کمیته فنی بازرگانی :

دکتر علیرضا شکیب (سرپرست دفتر ریاست)

دکتر سعید محمدی (مدیر حراست)

مرتضی علی (مدیر امور مالی)

ایرج افشارمحمدی (مدیر بودجه و پشتیبانی  و رفاهی )

 

کمیته واگذاری داروخانه ها :

      کمیته واگذاری داروخانه ها پس از ابلاغ دستورالعمل واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های دولتی از سمت وزارت متبوع تشکیل و  در چارچوب دستورالعمل موصوف فعالیت نموده است. هدف از تشکیل این کمیته، واگذاری به شرط عدم  ایجاد هر گونه خلل و بی نظمی در ارایه خدمات به بیماران و  واگذاری داروخانه ها به افراد و شرکتهای  واجد شرایط(غیر دولتی) می باشد. این کمیته معمولا ماهی یکباربر اساس نیاز تشکیل می گردد.

اعضای کمیته واگذاری داروخانه ها :

دکتر اسماعیل کسانی (معاون توسعه)      

دکتر علیرضا شکیب (سرپرست دفتر ریاست)

دکتر محمد عزیزی (معاون غذا و دارو)

دکتر سعید محمدی (مدیر حراست)

مرتضی علی (مدیر امور مالی)

ایرج افشارمحمدی (مدیر بودجه و پشتیبانی و رفاهی )

حوا دستگاه (مدیر امور حقوقی)

 

کمیسیون ماده 94 :

طبق ماده 94 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها ، اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه که بین طرفین معامله ایجاد می شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح می گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم الاجرا ست .

اعضای  کمیسیون ماده 94 :

دکتر اسماعیل کسانی (معاون توسعه)

حوا دستگاه (رئیس اداره حقوقی )

مرتضی علی (مدیر امور مالی)

ایرج افشارمحمدی (مدیر بودجه و پشتیبانی و رفاهی )

 

کمیسیون ترک تشریفات :

طبق ماده 77 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها ، در مواردی که انجام مناقصه عمومی با محدودیتهایی از نظر زمانی و یا احتمال حضور مناقصه گران غیر فنی و بدون کیفیت در مناقصه و موارد دیگر روبرو باشد به درخواست واحد مناقصه گزار با کسب مجوز از رئیس موسسه در بین افراد حقیقی و حقوقی منتخب واحد مناقصه گزار به صورت محدود از طریق ترک تشریفات برگزار می گردد .

اعضای کمیسیون ترک تشریفات :

دکتر حمید درفشی (رئیس دانشگاه)

دکتر اسماعیل کسانی (معاون توسعه)

مرتضی علی (مدیر امور مالی)

 

چهارشنبه 2 مرداد 1398   11:31:32